Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Absolventi

Absolventi našej fakulty sú našou radosťou.
   

Počnúc rokom 2021, budeme každoročne predstavovať absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave prostredníctvom online fakultných ALUMNI zoznamov.

Informácie o ALUMNI na platforme univerzity sú dostupné na ALUMNI TU.