Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Výučba predmetu Vývoj a prax notárstva - LS ak. roka 2021/2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

výučba predmetu Vývoj a prax notárstva bude pre denné aj externé štúdium zabezpečená v tíme Vývoj a prax notárstva, kód tímu 22grbmh

Schôdze sú naplánované, môžete si ich vložiť do kalendára.

Pre externé štúdium je naplánovaná len jedna schôdza - na 9.4.2022.

Želáme Vám príjemnú výučbu.

Obhajoby bakalárskych prác na Katedre dejín práva

Vážené študentky, vážení študenti tretieho ročníka,

obhajoby bakalárskych prác sa na Katedre dejín práva uskutočnia 11. mája 2022 (streda), v čase od 8:00 do 17:00.

Poradie študentov ako aj informácie o oponentoch záverečných prác budú včas zverejnené.

Zoznam študentov, ktorí majú obhajovať bakalárske práce v ak. roku 2021/2022 je nasledovný:

IELTS 2022

                                                                                                            

Cvičenia DPÚS II. - JUDr. Lanczová

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

na cvičenia z DPÚS II. sa prihláste prostredníctvom tímu Semináre JUDr. Lanczová. Na kanáli General sú vytvorené schôdze pre skupiny č. 3 a 4. Schôdze si vložte do kalendára a pomocou neho sa aj prihláste.

S pozdravom

Ingrid Lanczová

Výučba predmetu Športové právo

Vážené študentky, vážení študenti,

výučba predmetu Športové právo prebehne v tíme ´Športové právo,´ v ktorom sú vytvorené schôdze na každú stredu v čase 13:30-15:00.

Schôdze si pridajte do kalendára, prostredníctvom ktorého sa pripojíte.

Kód tímu: a3wg3hz