Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Zaujíma Ťa štúdium práva? Máš otázku?
 
Mgr. Andrea Mašková (prihlášky, zápisné listy, ubytovanie): andrea.maskova@truni.sk
 
Mgr. Petra Janeková (DOD, príprava na prijímacie skúšky a štúdium na fakulte, atď.): petra.janekova@truni.sk
 

 

Študenti odporúčajú pf_truni

Ste našimi študentmi? Napíšte svoje postrehy ku štúdiu na inge.lanczova@gmail.com

Môžete sa vyjadriť napr. k nasledovným otázkam:

Odporučili by ste záujemcom študovať na našej fakulte? Prečo?

Čo sa Vám na štúdiu páči / nepáči?

Hodnotí odborná či laická verejnosť pozitívne, že ste študentom našej fakulty?

Čo považujete za najväčšie výhody štúdia na našej fakulte?

Čo by ste zlepšili?

Do mailu prosím napíšte, či súhlasíte so zverejnením Vašej odpovede na stránke fakulty a tiež, či si želáte mať uvedené meno a priezvisko alebo len iniciály, alebo len odpoveď bez identifikátora. Zaslať na zverejnenie môžete aj svoju fotografiu.

Ďakujeme, že nám pomáhate byť stále lepšími.

 

Absolventi odporúčajú pf_truni

Ste našimi absolventmi? Napíšte svoje postrehy ku štúdiu na inge.lanczova@gmail.com

Môžete sa vyjadriť napr. k nasledovným otázkam:

Odporučili by ste záujemcom študovať na našej fakulte? Prečo?

Čo by ste odporučili študentom?

Na akej pozícii ste sa zamestnali a prečo?

Hodnotil Váš zamestnávateľ pozitívne to, že ste absolventom našej fakulty?

Čo považujete za najväčšie výhody štúdia na našej fakulte?

Čo by ste zlepšili?

Do mailu prosím napíšte, či súhlasíte so zverejnením Vašej odpovede na stránke fakulty a tiež, či si želáte mať uvedené meno a priezvisko alebo len iniciály, alebo len odpoveď bez identifikátora.

Ďakujeme, že nám pomáhate byť stále lepšími.

 

Učitelia odporúčajú pf_truni

 

Zahraniční študenti odporúčajú pf_truni