Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave podporuje dodržiavanie princípov demokracie, medzinárodného práva a mierového riešenia konfliktov.

Informácie k forme a priebehu výučby študentov bakalárskeho a magisterského štúdia (denné ako aj externé štúdium) v letnom semestri ak. roka 2021/2022, ktorý začína 14.02.2022.

Dňa 17. 2. 2022 rektor Trnavskej univerzity udelil rektorské voľno študentom na deň 21. 2. 2022 od 10:00 - 12:00 počas rokovania NR SR o návrhu novely zákona o vysokých školách.

V oznamoch nájdete aktuálne informácie pre študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia.

Milé uchádzačky, milí uchádzači o štúdium práva, pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční on-line 4.3.2022 o 15:00. Zároveň máte možnosť prihlásiť sa na workshop pre stredoškolákov, ktorým vám priblížime ako vyzerá výučba práva na našej fakulte.

Právnická fakulta vyhlasuje súťaž o najlepšiu esej všetkých študentiek a študentov Trnavskej univerzity na tému: Čo nám dalo a čo vzalo obdobie pandémie.

V spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska Vás pozývame na on-line seminár, ktorý bude viesť Ing. Eva Ivanišová, PhD. z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Podujatie sa uskutoční 1. 3. 2022 o 15:45.

Oznámenie o vydaní novej smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Pozvánka na podujatie s aktuálnou témou, ktorou nás prevedie JUDr. Daniel Bednár, PhD. a JUDr. Mag. iur. Viktória Marková, PhD. Podujatie sa uskutoční v spolupráci s Ministerstvom obrany SR dňa 23. 2. 2022 o 15:00 h.