Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Akademická samospráva / slobodné univerzity

Vážení zamestnanci fakulty,

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

V súvislosti s pripravovaným protestným pochodom „Zodpovedný protest za slobodné univerzity,“  ktorý sa uskutoční v utorok 16. 11. 2021 so začiatkom o 13.00 hod. pred historickou budovou UK na Šafárikovom námestí a s prihliadnutím na spoločenský význam tohto protestu a potrebu podporiť slobodnú účasť členov akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty na celospoločenskej diskusii o zásadných otázkach týkajúcich sa slobodného fungovania vysokého školstva v Slovenskej republike,
pán rektor TU v Trnave udelil študentom univerzity rektorské voľno, a to dňa 16.11. 2021 od 10,00 do 17,00 h. Rektorské voľno je výrazom podpory vedenia Trnavskej univerzity v Trnave protestnému zhromaždeniu.
    V tejto súvislosti poskytujem zamestnancom fakulty v utorok 16. 11. 2021 v čase od 10.00 hod. do skončenia štandardného pracovného času zamestnanca, pracovné voľno s náhradou mzdy na účel zabezpečenia možnosti účasti na vyššie uvedenom protestnom zhromaždení.
 
Inštrukcie k protestu:
Účastníci z Trnavskej univerzity (bez ohľadu na ich status - študenti, pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci) sa stretajú o 12:45 hod. pred obchodným domom Eurovea, spoznáte ich podľa plagátu, na ktorom bude nápis TRUNI je proti akademickej neslobode.
Na námestí Slobody budú vystúpenia zástupcov všetkých reprezentácií vysokých škôl.
Z Trnavskej univerzity vystúpi pani dekanka Pedagogicke fakulty, doc. Peterková, a naša študentka, predsedníčka študentskej rady TU v Trnava Nicole Makóová.
Prosím príďte aj Vy vyjadriť podporu tejto akcii.
Protestná akcia je organizovaná ako pochod, ktorý povedie cez Štúrovu ul. na nám. SNP, Poštovú a Obchodnú ul. na námestie Slobody.  Pochod je organizačne zabezpečený (organizátori budú v reflexných vestách s vysielačkami), samozrejmosťou sú zdravotníci a dodržiavanie protipandemických opatrení.
 
    prof. Andrea Olšovská - dekanka fakulty