Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Ako zvládať náročné obdobia a získať odolnosť?

Milé študentky a milí študenti,
 
pozývame Vás na prednášku organizovanú v spolupráci s Filozofickou fakultou TU na tému: Ako zvládať náročné obdobia a získať odolnosť?, ktorá je určená pre študentov so špecifickými potrebami.
Prednášať bude Mgr. Iveta Schusterová, PhD. z Katedry psychológie.

 

Prednáška sa uskutoční dňa 16. decembra 2021 o 10:00 h.
 
Link na pripojenie: