Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Celouniverzitná súťaž: CENA PETRA BLAHA

Vážené študentky vážení študenti všetkých fakúlt,

Právnická fakulta vyhlasuje druhý ročník súťaže o najlepšiu esej všetkých študentiek a študentov Trnavskej univerzity na tému: Čo nám dalo a čo vzalo obdobie pandémie.

Vaše eseje posielajte do 31.3.2022 na e-mailovú adresu: svoc.prf@truni.sk Do predmetu správy uveďte: ESEJ_Vašu fakultu_štúdium (bc./mgr./PhD.- denné/externé)

Viac informácií nájdete na plagáte.

Tešíme sa na každú esej :)