Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Deň Právnickej fakulty (dopoludnia)

Deň fakulty býva príležitosťou nielen si vypočuť si obohacujúce prednášky, alebo diskutovať so zaujímavými hosťami, ale zároveň sa aj stretnúť.

Tento rok sme sa v záujme ochrany zdravia rozhodli opätovne pre virtuálny Deň fakulty prostredníctvom MS Teams, ktorý sa uskutoční  13. októbra 2021 (streda) od 10.00 h.  

Na dopoludňajší program Dňa fakulty prijal pozvanie riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave  - doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. Po otvorení Dňa fakulty dekankou fakulty o 10.00 h. prednesie zaujímavú prednášku na tému "Vedecký odkaz profesora Lubyho pre rozvoj súkromného práva", po ktorej bude nasledovať diskusia.

Veríme, že prijmete pozvanie a on-line plánovaného programu Dňa fakulty sa zúčastníte.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.