Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Deň Právnickej fakulty (popoludní)

Deň fakulty býva príležitosťou nielen si vypočuť si obohacujúce prednášky, alebo diskutovať so zaujímavými hosťami, ale zároveň sa aj stretnúť.

Tento rok sme sa v záujme ochrany zdravia rozhodli opätovne pre virtuálny Deň fakulty prostredníctvom MS Teams.

Pri príležitosti Dňa fakulty a pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa uskutoční prednáška 13. októbra 2021 od 16,30 h

Veríme, že prijmete pozvanie a on-line plánovaného programu Dňa fakulty sa zúčastníte.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.