Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

DOD 2022 online - Cesta do hlbín štúdia práva

Deň otvorených dverí  PF TU 2022
Cesta do hlbín štúdia práva - workshop pre stredoškolákov
4. marec 2022

Milé uchádzačky a milé uchádzači o štúdium,

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si pre Vás v spolupráci s Európskym združením študentov práva Trnava aj tento rok pripravila workshop, ktorý bude obohatený aj o Deň otvorených dverí PF TU 2022.

Čo bude jeho súčasťou? Ako bude prebiehať?

Deň bohatý na informácie z rôznych oblastí práva ako napríklad z trestného, správneho, rímskeho, či občianskeho práva, ktoré môžete využiť aj v praktickom živote. Prednášať budú nielen fakultní vyučujúci, ale i študenti. Okrem odborných prednášok sa môžete tešiť aj na študentské prednášky o aktivitách a študentskom živote na fakulte a o možnostiach praxe už počas štúdia.

Záver programu (od 15:00) bude patriť Dňu otvorených dverí - predstaveniu fakulty a vašim otázkam, ktoré zodpovie dekanka a prodekani fakulty. Zároveň vás oboznámia o spôsobe prijímacieho konania a priebehom štúdia na fakulte. Dozviete sa aj podrobnejšie informácie k možnosti prihlásiť sa na Letnú školu práva pre stredoškolákov, ktorú pre vás pripravujeme v júni 2022.

Tešíme sa na on-line stretnutie s Vami

LINK NA PRIHLÁSENIE SA NA WORKSHOP: https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfgCjxg42EazkYWqgc0ey6XkC4Fr6MBnlvpz8KIxx_-oYrRrw/formResponse

LINK NA DOD 2022: https://lnk.sk/osce