Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Harmonogram a priebeh štátnych skúšok, Obhajoby a záverečné práce

Vážené študentky, vážení študenti,

oznamujeme vám, že priebeh štátnych skúšok (vrátane obhajob) a odovzdávanie záverečných prác bude prebiehať podľa nasledovných pokynov:

Priebeh online štátnych skúšok a obhajob - pokyn dekana 

Odovzdávanie záverečných prác - pokyn dekana

 

Náhradný termín odovzdania prác a harmonogram obhajob

Prihláška na opravný termín štátnej skúšky

Zoznam na bakalárske štátne skúšky

 

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob 2021:

Magisterské štúdium 

Skúškové obdobie  8.3. – 20.3. 2021

Odovzdanie prác do 31.3.2021 – termín odovzdania je záväzný

Povinné predmety

     I. Povinný predmet 12.4. – 17.4.2021
        prvý opravný termín  22. – 24. 4. 2021

     II. Povinný predmet 3.5. – 8.5.2021
         prvý opravný termín 13.5. – 15.5. 2021

Voliteľné predmety

        24.5. – 29.5.2021
        prvý opravný termín: 2. 6. 2021

Obhajoby diplomových prác:  od 8. júna do 11. júna 2021

Druhé opravné termíny :

občianske právo: 28.6.2021

trestné právo: 2.7.2021

voliteľný predmet: 18.-19.6.2021

Promócie:  Informácie o promóciách absolventov mgr. štúdia

 

Bakalárske štúdium 

Skúškové obdobie  19.4. – 9.5. 2021

Odovzdanie prác do 31.3.2021 – termín odovzdania je záväzný

Povinný predmet  24.5. – 29.5.2021

Prvý opravný termín 9.6. – 11.6. 2021

Druhý opravný termín: 30.6. – 1.7.2021

Obhajoby:  v čase od 18. júna do 22. júna 2021

Diplomy: bakalárske diplomy si budú môcť absolventi prevziať od 6. júla 2021 na študijnom oddelení fakulty.  Diplomy bude možné prevziať osobne, príp. úradne splnomocnenou osobou.

 

Trnava 13.4.2021