Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Kariérové poradenstvo - ponuka webinárov

Milé študentky a milí študenti,

pozývame vás na webináre kariérovej poradkyne Ing. Zuzany Záhradníkovej, za účasť na ktorých môžete získať Certifikát o ich absolvovaní.
 
Témy a termíny webinárov:
 
Webinár 1: Čo sa dnes nosí z pohľadu životopisu - najnovšie trendy
18. január 2022 (utorok) od 10:00 - 12:00, MS Teams
 
 
Webinár 2: Ako sa uplatniť na rýchlo sa meniacom trhu práce + demo ukážka pracovného pohovoru
24. január 2022 (pondelok) od 10:00 - 12:00, MS Teams
 
 
Webinár 3: Zážitkové kariérové poradenstvo zamerané na sebapoznávanie
1. február 2022 (utorok) od 09:30 - 12:30, MS Teams, kapacita obmedzená: 15 účastníkov. V prípade záujmu o tento webinár je potrebné prihlásiť sa e-mailom u p. vedúcej študijného oddelenia Mgr. Andrey Maškovej: andrea.maskova@truni.sk do 27. januára 2022.
 
 
Prednášajúca Zuzana Záhradníková:- kariérová poradkyňa
- absolventka výcviku kariérového poradenstva akreditovaného MŠVVaŠ SR  - spoluzakladateľka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry- majiteľka spoločnosti Career Spring s.r.o.
 
Certifikát o absolvovaní tohto vzdelávania môžete získať:
- účasťou na webinári 1, a zároveň na webinári 2, alebo
- účasťou na webinári 3.
 
 
Prihlasovacie údaje do MS Teams budú zaslané vopred pred každým webinárom, pri treťom webinári len prihláseným študentom.
 
Tešíme sa na Vašu účasť na webinároch