Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností

 
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i.
 
si Vás dovoľujú
pozvať na konferenciu s názvom:
 
Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností
 
Termín:
25.-26. september 2017
 
Miesto konania:
Kongresové centrum SAV Smolenice, http://www.kcsmolenice.sav.sk
 
 
Pozvánka na konferenciu sa nachádza TU