Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Mikulášske stretnutie

Milé študentky a milí študenti, pozývame Vás na on-line stretnutie študentov s vedením fakulty, ktoré sa uskutoční v pondelok 6. 12. 2021 o 18,00 h.

Pripojiť sa môžete prostredníctvom MS Teams, kód: wodf4z5