Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Ochrana detí pred násilím, Domáce a rodovo podmienené násilie

Vážené študentky, vážení študenti,
 
všetci vieme, že akékoľvek násilie páchané na človeku je odsúdeniahodné

V spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum slniečko n.o., ktorá realizuje projekt "Bez modrín" (https://bezmodrin.sk/), sme pre Vás pripravili zajímavé výberové predmety realizované formou e-learningu.

 
V rámci spolupráce s platformou "Bez modrín" môžete absolvovať dva výberové predmety s dotáciou 2 kredity:
1. Ochrana detí pred násilím I. (v rámci tohto predmetu je potrebné absolvovať kurz Ochrana detí pred násilím I. aj kurz Dohovor o právach dieťaťa I.) a
2. Domáce a rodovo podmienené násilie.
 
Stačí si  vybrať tému (prípadne  aj obe), úspešne prejsť e-learningovým vzdelávaním a zvládnuť test.
Všetky informácie nájdete tu:
Prosím, pri registrácii zadajte našu fakultu: v políčku "Organizácia / Inštitúcia" TRUNI PF.
 
Pre získanie viac informácií o problematike násilia sú zaujímavým zdrojom rozhovory odborníčiek a odborníkov, ktorí sa tejto téme venujú a zaoberajú sa aj otázkami, ako predchádzať násiliu a ako možno pomôcť tým, ktorí násilie zažili a zažívajú.
Rozhovory nájdete na: www.bezmodrin.sk/podcast
 
Po úspešnom zvládnutí kurzu Vám bude zaslané potvrdenie, ktoré následne zašlete na študijné oddelenie pani vedúcej študijného oddelenia (andrea.maskova@truni.sk) a zapíšeme Vám hodnotenie.
 
Kurzy môžete absolvovať priebežne, prosím, zašlite potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu na študijné oddelenie (aby bolo možné včas zapísať Vaše hodnotenia).
 
Veríme, že Vás nové možnosti vzdelávania zaujmú.