Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam pre prijatých študentov: zápis predmetov

Časový harmonogram zápisov:

 

Riadne kolo zápisu

Doplnkové kolo zápisu

Denné štúdium

prijatí študenti

do 1. ročníka bc. a mgr.

8.9.2021 (streda) od 10:00 h. - 10.9.2021 (piatok) do 09:00 h.

13.9.2021 (pondelok) od 10:00 h. - 14.9.2021 (utorok) do 10:00 h.

Externé štúdium

prijatí študenti

do 1. ročníka bc. a mgr.

16.9.2021 (štvrtok) od 18:00 h. - 21.9.2021 (utorok) do 09:00 h.

22.9.2021 (streda) od 10:00 h. - 23.9.2021 (štvrtok) do 10:00 h.

 

Pokyn dekana TU v Trnave, Právnickej fakulty č. 6/2021 k Zápisu povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov prijatých študentov na akad. rok 2021/2022

Zápisný list

 

Pre informáciu, aké povinne voliteľné a výberové predmety si môžete zapísať, prosím, pozrite si študijné programy.

Bakalársky študijný program na akademický rok 2021/2022 - denná forma
Bakalársky študijný program na akademický rok 2021/2022 - externá forma

 

Magisterský študijný program na akademický rok 2021/2022 - denná forma
Magisterský študijný program na akademický rok 2021/2022 - externá forma