Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prednáška doc. JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M. v rámci Týždňa vedy a techniky 16.11.2021