Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Študent a pedagóg v Jaspersovej idei univerzity

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa prednáška uskutoční online prostredníctvom aplikácie MsTeams:

https://bit.ly/34OM5Ik