Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

TRUNIVERZITNÉ DEBATY

6.5.2021 - 15:00 h.

Ľudia so zdravotným postihnutím medzi nami
 
Ako žijú svoje životy ľudia so zdravotným postihnutím?
O svojich skúsenostiach s prekážkami v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, práce aj sociálnej pomoci nám porozprávajú tí najpovolanejší - ľudia so zdravotným postihnutím a ich blízki. 
 
Sprievodkyňou príbehov našich hostí a diskusie bude JUDr. Katarína Fedorová, PhD. LL.M, ktorá je generálnou riaditeľkou Sekcie sociálnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a pôsobí na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
 
Pocas debaty vyžrebujeme troch účastníkov, ktorým zašleme univerzitné a fakultné darčeky :)

 

Tešíme sa na Vás