Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výučba počas letného semestra

Vážené študentky a vážení študenti,
 
vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii bude výučba v letnom semestri akad. roka 2021/2022 pokračovať v dištančnej forme, a to v zmysle Pokynu dekana č. 1/2022 k zabezpečeniu výučby v letnom semestri akademického roka 2021/2022, ktorý nájdete TU.
 
Dištančná forma výučby potrvá až do odvolania, ktoré závisí od zlepšenia epidemiologickej situácie a predpisov príslušných orgánov. V mesiaci február sa zlepšenie epidemiologickej situácie nepredpokladá. O zmene formy výučby počas semestra budú študenti včas informovaní.
 

 

Prajeme všetko dobré, najmä veľa zdravia