Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výučba v zimnom semestri

Milé študentky a milí študenti,

kompletné informácie k forme a podmienkam výučby počas zimného semestra ak. roka 2021/2022 nájdete v Pokyne dekanky fakulty: TU.

Zároveň Vás prosíme, vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu, o pravidelnú kontrolu Vášho študentského e-mailu Zimbra, sledovanie webovej stránky fakulty, či podporne aj sociálnych sietí fakulty: Facebook (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta) alebo Instagram (pf_truni).

 

V novom akademickom roku prajeme všetko dobré