Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vzťahy štátu a cirkví v Českej republike

Pozývame Vás na prednášku
Vzťahy štátu a cirkví v Českej republike,
ktorá sa koná 6. 12. od 14. 15 hod.
Prednáša prof. Thlic. Mgr. Damián, Němec, dr
vedúci Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva cyrilometodějskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
a výskumný pracovník Ustavu pre právne otázky náboženskej slobody PF TU v Trnave
 
Link na proipojenie