Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zmena formy výučby - dištančná výučba

Milé študentky a milí študenti,

kompletné informácie k forme a podmienkam výučby počas zimného semestra ak. roka 2021/2022 nájdete v pokynoch dekana fakulty TU a TU, ktoré boli menené najnovším pokynom dekana č. 9/2021 o zmene formy výučby - prechode na výlučne dištančnú formu výučby TU s účinnosťou odo dňa 3.11.2021.

Zmena formy výučby sa týka študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, pričom doterajší rozvrh hodín zostáva zachovaný.

 

Prajeme všetko dobré, najmä veľa zdravia