Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zmluvy o prevode obchodných podielov a akcií

Pozývame Vás na VII. ročník konferencie o práve obchodných spoločností s názvom: Zmluvy o prevode obchodných podielov a akcií

Program konferencie

 

Organizačné pokyny pre účastníkov konferencie: 

Prosíme záujemcov, aby sa registrovali prostredníctvom prihlasovacieho formulára:  https://forms.gle/gkKyYdr4Z2K6ZP7x5.

Účastníci konferencie majú možnosť využiť v rámci kapacitných možností ubytovanie v mieste konania konferencie v
kongresovom centre na Smolenickom zámku. Prosíme však nekontaktovať kongresové zariadenie priamo (nie je to hotel), keďže rezervácie spravuje organizátor konferencie. Záujem o rezerváciu nám prosím oznámte cez registračný systém a pokúsime sa ju zabezpečiť.

Účastnícky poplatok je 90 Eur, ktorý pokrýva účasť na recepcii a stravu počas konferencie. Účastnícky poplatok nezahŕňa náklady na ubytovanie a cestovné. Ak sa konferencia z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie uskutoční on-line formou, tak účastnícky poplatok bude zodpovedajúco znížený. V prípade neúčasti na konferencii sa zaplatený účastnícky poplatok nevracia. Vzhľadom na to, že vývoj situácie nie je možné dopredu odhadnúť, odporúčame uhradiť poplatok až v septembri 2021. Fakturačné údaje budú obsiahnuté vo faktúre na základe údajov zadaných do prihlasovacieho formulára.