Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

26.09.2017: Organizácia semestra - vedúca BP L. Klimentová

Harmonogram spracovávania a základné pokyny pre spracovanie a odovzdanie záverečnej bakalárskej práce pre akademický rok 2017/2018 - vedúca Ing. Lenka Klimentová, PhD. - nájdete tu.

Želáme úspešné spracovanie bakalárskej práce, KPPP.