Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Cvičenia DPÚS II. - JUDr. Lanczová

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

na cvičenia z DPÚS II. sa prihláste prostredníctvom tímu Semináre JUDr. Lanczová. Na kanáli General sú vytvorené schôdze pre skupiny č. 3 a 4. Schôdze si vložte do kalendára a pomocou neho sa aj prihláste.

S pozdravom

Ingrid Lanczová