Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Cvičenia OPH II - vecné a dedičské právo, 2. ročník bc. štúdia - ZMENA

Vážení študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia,

ako už iste viete, z personálnych dôvodov sme boli na katedre nútení realizovať personálne zmeny, pokiaľ ide o zabezpečenie výučby, v dôsledku čoho budem viesť všetkých päť skupín cvičení z predmetu OPH II - vecné a dedičské právo. Zároveň kolega dr. Štefanko bude zabezpečovať prednášky z tohto predmetu.

Keďže vediem všetkých päť skupín z predmetu, je nutné pristúpiť k zmene rozvrhu (z dôvodu kolízií s inými cvičeniami z povinných predmetov). Po konzultácii s Vami študentmi, keďže bola z Vašej strany požiadavka mať jeden celý voľný deň v rozvrhu najmä z dôvodu, že mnohí praxujete v advokátskych či iných kanceláriách, Vám oznamujem, že cvičenia z predmetu budú prebiehať v stredu (postupne od 1. skupiny ráno až po 5. skupinu popoludní).

Zároveň po dohode s kolegom dr. Štefankom budete mať prednášky z predmetu namiesto stredy v utorky od 17:15. 

Keby mal niekto v čase svojho cvičenia kolíziu s povinne voliteľným či výberovým predmetom, napíšte mi a zrealizujeme presun do inej skupiny.

S pozdravom

Marek Maslák