Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Diplomatický protokol - prednášky

14.02.2018: Diplomatický protokol - prednášky

Vážení poslucháči II. ročníka bakalárskeho štúdia – zapísaní na predmet DIPLOMATICKÝ PROTOKOL,

 

ako som Vás informovala na prednáške dňa 12. februára 2018, po dohode s vedením Právnickej fakulty TU sa výučba v predmete                                                                      DIPLOMATICKY PROTOKOL bude realizovať nasledovne:

 

 - výučba bude sústredená do tzv. blokových prednášok, a to nasledovne:

 

19. február 2018:  10,30 – 12,40 (3 vyučovacie hodiny, vrátane 10. min. prestávka)

 

                              15, 00 – 17,50 (4 vyučovacie hodiny, vrátane 10. min. prestávka)

 

9. apríl 2018:        10,30 – 12,40 (3 vyučovacie hodiny, vrátane 10. min. prestávka)

 

                              15,00 -  18,20 (5 vyučovacích hodín, vrátane dve prestávky)

 

23. apríl 2018:      10,30 – 12,40 ( 3 vyučovacie hodiny, vrátane 10. min. prestávka)

 

                              15, 00 – 17,50 (4 vyučovacie hodiny, vrátane 10. min. prestávka)

 

Katarina Miklošová, vyučujúca predmetu Diplomatický protokol