Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Diplomové práce - Dr. Zeman

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že Dr. Zeman už vyčerpal školiace kapacity záverečných prác a že vybraní študenti na školenie budú informovaní individuálne cez email najneskôr do štvrtkového večera, t.j. 4. 11. 2021.