Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Diplomové práce - Szabová

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že vybraní diplomanti doc. Szabovej budú informovaní individálne cez email a to najneskôr ráno 28.10.