Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

doc. Vráblová - konzultačné hodiny

Doc. Vráblová oznamuje, že konzultačné hodiny sa dňa 10.2.2020 a 17.2.2020 nebudú konať z dôvodu PN.