Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Doc. Vráblová - zrušenie konzultačných hodín 27. 9. 2021

Konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 27. 9. 2021 neuskutočnia. Náhradný termín konzultačných hodín bude 30. 9. 2021 v čase od 9.00 do 10.20.