Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Doc. Vyšný - výučba v letnom semestri ak. roka 2021/22:

Vážené študentky, vážení študenti,

nižšie nájdete základné informácie k predmetom vyučovaným doc. Vyšným v letnom semestri ak. roka 2021/2022:

 

Svetové dejiny práva II:

prednášky: kompletné texty prednášok, opatrené zvukovými komentármi prednášajúceho, budú priebežne zverejňované v Moodle

cvičenia: budú sa konať online

externé štúdium: online prednáška

učebnica: Vyšný, P. Svetové dejiny štátu a práva. 2. vydanie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019

skúška: bude ústna, pričom sa bude konať online (resp. v závislosti od metódy výučby)

 

Právne dejiny Latinskej Ameriky:

prednášky: kompletné texty prednášok, opatrené zvukovými komentármi prednášajúceho, budú priebežne zverejňované v Moodle

externé štúdium: online prednáška

učebnica: Vyšný, P. - Puchovský, J. Právne dejiny Latinskej Ameriky. Koloniálne obdobie a obdobie nezávislých štátov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021

skúška: bude písomná, pričom bude spočívať v predložení záverečnej práce, spĺňajúcej náležitosti uvedené v Moodle