Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Dodatočné obhajoby na KMPaEP

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dodatočné obhajoby záverečných prác v akademickom roku 2020/2021 sa na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva uskutočnia prostredníctvom MS Teams

dňa 23. augusta 2021 od 9:30.

Zoznam a poradie študentiek a študentov na dodatočné obhajoby nájdete TU

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

vedúca katedry