Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Dohadovanie tém diplomových prác

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dohadovanie tém diplomových prác so študentmi bude prebiehať v termíne od 18.11.2019 do 6.12.2019 a to u nasledujúcich pedagógov:

prof. Šimovček - témy diplomových prác je možné dohodnúť počas konzultačných hodín, pondelok od 12.15 h do 13.15 h, m.č. 301

doc. Mašľanyová - témy diplomových prác z TPH je možné dohodnúť počas konzultačných hodín (pondelok od 12.10 do 13.30, m.č. 326) a to po predchádzajúcej dohode konzultácie prostredníctvom emailu: darina.maslanyova@truni.sk

doc. Szabová - témy diplomových prác je možné dohodnúť počas konzultačných hodín, pondelok od 12.20 do 13.30, štvrtok od 16.30 do 17.00, m.č.302

doc. Deset - témy diplomových prác je možné dohodnúť počas konzultačných hodín, pondelok od 11.00 do 12.30, m.č. 326

doc. Vráblová - 4 témy diplomových prác je možné dohodnúť počas konzultačných hodín z oblasti TPP, TPH a Kriminológie. Tri témy diplomových prác si budú môcť študenti zapísať prostredníctvom Maisu:

1. Trestné činy v doprave

2. Trestné činy a poskytovanie zdravotnej starostlivosti

3. Extrémistické trestné činy

doc. Jalč - témy diplomových prác nebude možné dohodnúť. Študenti si budú môcť zapísať niektorú z nasledujúcich tém prostredctvom Maisu:

1. Trestnoprávne aspekty terorizmu

2. Medzinárodný trestný súd a konanie pred ním

3. Tresnoprávne aspekty lúpeže

4. Ochrana súkromia v kontexte trestnoprávnej úpravy

5. Obmedzenie osobnej slobody

6. Trestnoprávne a kriminologické súvislosti väzobného stíhania mladistvých

7. Medzinárodná spolupráca v trestnom konaní