Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Dohadovanie tém diplomových prác

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dohadovanie tém diplomových prác so študentmi bude prebiehať v termíne od 16.11.2020 do 4.12.2020 a to u nasledujúcich pedagógov:

prof. Šimovček - témy diplomových prác je možné dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín cez MS Teams

prof. Záhora - témy diplomových prác z TPH je možné dohodnúť prostredníctvom emailu alebo po dohode aj prostredníctvom MS Teams

doc. Szabová - témy diplomových prác je možné dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín cez MS Teams

doc. Deset - témy diplomových prác je možné dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín cez MS Teams

doc. Vráblová - témy diplomových prác z TPH a Kriminológie je možné dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín cez MS Teams

dr. Zeman - témy diplomových prác z Kriminológie je možné dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín cez MS Teams

prof. Jalč - témy diplomových prác nebude možné dohodnúť. Študenti si budú môcť zapísať niektorú z nasledujúcich tém prostredctvom Maisu:

1. Trestnoprávne aspekty terorizmu -Criminal aspects of terrorism
2. Medzinárodný trestný súd a konanie pred ním - International Criminal Court and its procedure
3. Trestnoprávne aspekty lúpeže - Criminal aspects of robbery
4. Ochrana súkromia v kontexte trestnoprávnej úpravy -Protection of privacy in the context of criminal law
5. Obmedzenie osobnej slobody - Restriction of personal freedom in criminal proceedings
6. Trestnoprávne aspekty súvisiace so zmluvnou podporou projektov EÚ -Criminal aspects related to the contractual support of EU projects