Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Dohodnuté a voľné témy záverečných prác na KMPaEP

Zoznam dohodnutých a voľných tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva v akademickom roku 2020/2021 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2021/2022 nájdete TU a TU