Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Druhý opravný termín štátnej skúšky a obhajob diplomových prác

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že druhý opravný termín štátnej skúšky z trestného práva a obhajob diplomových prác sa bude konať dňa 28.6.2019 o 9:00 v malej zasadacej miestnosti.