Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Druhý termín opravnej štátnej skúšky

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že druhý termín opravných štátnych skúšok z trestného práva sa bude konať dňa 29.6.2018 o 9:00 v m. č. 301.