Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

harmonogram skúšok KPPP - ZS 2019/2020

27.11.2019: harmonogram skúšok KPPP

Prehľad termínov skúšok z jednotlivých predmetov zabezpečovaných vyučujúcimi Katedry propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave v zimnom semestri 2019/2020 nájdete TU.

Želáme úspešné skúškové obdobie, KPPP