Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácia k predmetu OPP I

Milí študenti,

podklady k dištančnému systému výučby (prednášky, zadania) a skúšok z občianskeho práva procesného zverejňujeme v systéme moodle.

O termínoch online vyučovania vás informujeme prostredníctvom vašej ročníkovej e-mailovej adresy: 10pravo10@gmail.com, ako aj v systéme moodle.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo návrhov nás kontaktujte na nasledovných adresách:

katarinageskova@gmail.com alebo maslakmarek.mm@gmail.com