Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácia k štátnej skúške z Obchodného práva

"Skúška spojenia" prebehne vždy deň pred konaním štátnic v čase o 16:30 hod. okrem posledného termínu, kedy prebehne 2 dni vopred (t.j. pre tých študentov, ktorí majú štátnicu dňa 05.05.2020, prebehne dňa 04.05. o 16:30; pre štátnicujúcich dňa 06.05.2020 prebehne dňa 05.05.2020 o 16:30 hod.; pre štátnicujúcich dňa 07.05.2020 prebehne dňa 06.05.2020; pre štátnicujúcich dňa 09.05.2020 prebehne dňa 07.05.2020 o 16:30 hod.). Ku kontaktovaniu študentov dôjde prostredníctvom programu MS Teams (naši študenti môžu využívať balík MS Office zdarma, bližšie info https://www.truni.sk/office-365-proplus). Je preto potrebné byť v danom čase prihlásený do príslušnej aplikácie.