Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácia k štátnej skúške z Občianskeho práva

Milé študentky, milí študenti,
 
keďže sa blížia termíny povinnej štátnej skúšky z občianskeho práva realizovanej on-line formou cez aplikáciu MS Teams, dovoľujeme si Vám poskytnúť nasledovné informácie, týkajúce sa skúšobného spojenia študenta s určeným členom komisie pred štátnou skúškou:
- skúšobné on-line pripojenie v aplikácii MS Teams sa uskutoční pred konaním všetkých termínov štátnej skúšky z občianskeho práva výlučne so študentmi, ktorí o takéto preskúšanie pripojenia prejavia záujem
- o potrebe realizácie skúšobného pripojenia nás informujte najneskôr do pondelka 25. 5. 2020 do 12.00 hod prostredníctvom mailovej správy adresovanej Dr. Hlušákovi na mailovú adresu milan.hlusak@gmail.com
- skúšobné on-line pripojenie sa uskutoční v utorok 26. 6. 2020, presný čas dohodne so záujemcami Dr. Hlušák.
 
 
Ďakujeme za pochopenie a želáme veľa šťastia na štátnej skúške
Katedra občianskeho a obchodného práva