Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácia o spôsobe zapisovania tém záverečných prác na Katedre trestného práva a kriminológie

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že témy diplomových a bakalárskych prác si budú môcť študenti dohodnúť od 18.10. do 5.11. s nasledujúcimi vyučujúcimi:

prof. Šimovček - prostredníctvom emailu

prof. Záhora - prostredníctvom emailu alebo konzultácie cez MST

dr. Šanta - jedna diplomová práca prostredníctvom emailu (ostatné témy vypísané v MAIS-e)

doc. Szabová - prostredníctvom emailu alebo konzultácie cez konzultačné hodiny

doc. Deset - prostredníctvom emailu alebo konzultácie cez MST

doc. Klimek - osobne počas konzultácie alebo cez MST

dr. Zeman - prostredníctvom MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom alebo osobne po dohode emailom

doc. Vráblová - tri témy bakalárskych prác prostredníctvom emailu alebo cez konzultačné hodiny (ostatné témy vypísané v MAIS-e)

 

Témy, ktoré si študenti budú môcť zapísať prostredníctvom MAIS-u.