Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácia ohľadom zapisovania diplomových prác na katedre

V prípade záujmu o dohodnutie si témy diplomovej práce môžete príslušného vyučujúceho kontaktovať e-mailom alebo počas konzultačných hodín. S príslušným vyučujúcim si je možné dohodnúť konkrétnu tému z oblasti, ktorú vyučuje (u dr. Masláka je možné dohodnúť sa aj na témach z oblasti pozemkového práva).

Tému diplomovej práce si je možné dohodnúť (v termíne od 18.11. do 6.12.) s nasledujúcimi vyučujúcimi:  

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. – 7 diplomových prác

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M. – 7 diplomových prác

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. – 7 diplomových prác

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. – 7 diplomových prác

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. LL.M – 7 diplomových prác

JUDr. Katarína Gešková, PhD. – 7 diplomových prác

JUDr. Marek Maslák, PhD. – 7 diplomových prác

Mgr. Peter Mészáros, PhD. – 7 diplomových prác

Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M. – 7 diplomových prác