Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie o skúškach z OPH II

Vážení študenti,

oznamujeme Vám, že skúška z predmetu OPH II v skrátenom skúškovom období let. semestra 2019/2020:

 
a) vypísaná na 11.03.2020 o 9:30 v miestnosti č. 324 sa uskutoční v pôvodnom termíne. Zároveň však tí študenti, ktorí kvôli obmedzeniam v ubytovaní a potrebe cestovania tento termín nemôžu stihnúť, môžu prísť na neskoršie preskúšanie (v rámci toho istého termínu) od 13:00 v ten istý deň, na rovnakom mieste.
 
b) vypísaná na 14.03.2020 o 9:30 v miestnosti č. 324 sa uskutoční v neskoršom čase - od 12:30 v ten istý deň, na rovnakom mieste.
 
Napokon Vás upozorňujeme, aby Ste dbali na pokyny vedenia Právnickej fakulty TU (http://iuridica.truni.sk/aktuality/oznam-pre-studentov-fakulty) a príkazu rektora TU č. 2/2020 a v prípade, ak u Vás existujú okolnosti zvyšujúce riziko možného nakazenia novým koronavírusom, aby Ste skúšku nenavštevovali.