Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie o tímoch na skúšky katedry a o kódoch do tímov

Vážení študenti, 

 

zverejňujeme informácie o tímoch v MS Teams, v ktorých budú prebiehať skúšky s jednotlivými členmi katedry, ako aj prístupové kódy do týchto tímov.

 

Prosíme Vás zároveň, aby ste sa dôkladne oboznámili aj s pokynmi o priebehu ústnych skúšok na Katedre trestného práva a kriminológie. Bližšie informácie nájdete na tomto linku: http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/katedry/tpak/ustn..., resp. na stránke katedry.

 

Prof. Šimovček bude skúšať externých študentov v tíme: TPP II. - externisti. Kód tímu: 13uq1fh

Prof. Záhora bude skúšať v tíme: TPH II. - ústna skúška Záhora. Kód tímu: gd7gyf8

Doc. Szabová bude skúšať v tíme: TPH I - ústna skúška Szabová. Kód do tímu: 47rwoem

Prof. Jalč bude skúšať trestné právo hmotné v tíme TPH I. - skúška, kód tímu: qjn2q5c, resp. trestné právo procesné v tíme TPP - skúška, kód tímu: epuuaq1 

Doc. Vráblová skúša v tíme TPH II. ústna skúška Vrablová. Kód tímu: uwivjxw

Doc. Deset skúša v tíme TPH I - skúška - doc. Deset. Kód tímu: tjzk5f2

Dr. Zeman bude skúšať v tíme TPH II. - ústna skúška Zeman. Kód tímu: 7if4ds6

 

V prípade potreby kontaktujte vyučujúcich na ich mailových adresách. Želáme Vám úspešné skúškové obdobie!