Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Klinika spravodajských služieb - online prednáška

Online prednáška z predmetu Spravodajské služby (Klinika spravodajských služieb) sa uskutoční v sobotu 21.11.2020 od 13:15 do 17:00. 

Prednášky sa môžu zúčastniť aj študenti dennej formy štúdia.