Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Klinika spravodajských služieb - témy prác na záverečné hodnotenie

Témy prác na záverečné hodnotenie:

 1. Spravodajské služby ako prostriedky ochrany záujmov štátu
 2. Informačno-operatívne prostriedky podľa zákona NR SR č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov
 3. Informačno-operatívne prostriedky podľa zákona NR SR č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov
 4. Operatívny pracovník, tajný spolupracovník (osoba konajúca v prospech)
 5. Sledovanie osôb a vecí
 6. Informačno-technické prostriedky (zákon č. 166/2003 Z. z.)
 7. Kontrola spravodajských služieb in generalis
 8. Kontrola spravodajských služieb vykonávaná NR SR
 9. Slovenská informačná služba
 10. Slovenská informačná služba a správne konanie
 11. Vojenské spravodajstvo
 12. Voľná téma – po dohode s vyučujúcim

Študent si môže zvoliť jednu zo zverejnených tém alebo dohodnúť osobitnú tému s vyučujúcim.

Rozsah práce: 5 - 10 normostrán

Prácu je potrebné zaslať na mail michal.alac@truni.sk najneskôr do 31. 01. 2021.