Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Klinika trestného konania

Predmet Klinika trestného konania sa uskutoční dňa 15.2.2022 v čase podľa rozvrhu. Študenti budú do tímu kliniky pridaní.